Informacje o działaniach rady
Drukuj

Informacje o działaniach Rady Sektorowej

Zgodnie z przyjętym planem informacji o działaniach Rady artykuły o stanie prac i jej aktywności merytorycznej ukazują się w kwartalniku Polskiego Towarzystwa Informatycznego - Biuletynie PTI - wydawanym w nakładzie 1 tys. egzemplarzy. Biuletyn PTI rozsyłany jest członkom PTI i partnerom towarzystwa (uczelnie, środowiska naukowe) oraz udostępniany na stronie głównej PTI.

Dotychczasowe artykuły dostępne są w postaci elektronicznej pod adresami:

Rada Sektorowa opublikowała obszerną broszurę informacyjną o celach działania Rady, jej strukturze, stanie prac na koniec pierwszego kwartału 2017 r.  i problemach rynku pracy sektora IT. Broszura została opracowana w postaci papierowej i rozesłana członkom Rady oraz partnerom merytorycznym. Jej wersja elektroniczna dostępna jest pod adresem: Broszura o Radzie Sektorowej

Broszura informacyjna o stanie prac na koniec pierwszego kwartału 2019 r.  w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem: Broszura o Radzie Sektorowej