• slider-1

    Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

  • slider-2

    Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

  • slider-3

    Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

  • slider-4

    Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji