• slider-1

  Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

 • slider-2

  Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

 • slider-3

  Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

 • slider-4

  Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji