Opis Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Drukuj

Sektorowa rama kwalifikacji pozwala na spójne i jednoznaczne opisanie kwalifikacji branżowych poprzez uszczegółowienie Polskie Ramy Kwalifikacji.
Na podstawie zgłaszanego popytu oraz istotności dla gospodarki polskiej poszczególnych branż Instytut Badań Edukacyjnych wybrał pięć sektorów, w których stworzono projekty sektorowych ram kwalifikacji. Te branże to: bankowość, IT, telekomunikacja, sport oraz turystyka.
Sektorową ramę kwalifikacji dla IT  można znaleźć tutaj.