Instytucje
Drukuj

Sektorową Radę tworzą przedstawiciele następujących typów instytucji:

1) przedsiębiorstw tworzących sektor/organizacji pracodawców,

2) instytucji edukacji formalnej lub pozaformalnej prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora,

3) związków zawodowych,

4) Wojewódzkich Rad Rynku Pracy,

5) instytucji pełniącej funkcję regulatora lub nadzoru dla sektora,

6) stowarzyszeń zawodowych,

7) innych podmiotów istotnych z punktu widzenia działalności Rady, np. Obserwatorium Rynku Pracy, itp.

Członkowie Rady działają w niej dobrowolnie i na podstawie woli współpracy. Każdy z członków uczestniczy w Radzie  na równych prawach.