Wymagania formalne
Drukuj

Formalne kryteria kwalifikacji członków Sektorowej Rady

Członek Rady musi spełniać następujące kryteria formalne:

1) być reprezentantem jednej z grup interesu tworzących Radę,

2) zaakceptować cele i zasady działania Rady, w szczególności zawartych w: Umowie o współpracy, Regulaminie Rady, Uchwałach Rady,

3) złożyć deklarację przystąpienia do Rady,

4) wskazać osobę będącą jego przedstawicielem wraz ze wskazaniem zastępcy.