Wymagania merytoryczne
Drukuj

Merytoryczne kryteria kwalifikacji członków Rady Sektorowej ds. Kompetencji Informatyka:

Członek Rady musi spełniać następujące kryteria merytoryczne (aby zostać członkiem Rady należy spełniać co najmniej 2 z 5 następujących kryteriów):

1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

2) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze badawczym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu innych działań w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

4) doświadczenie związane z opiniowaniem, tworzeniem lub współtworzeniem programów edukacyjnych dot. sektora IT,

5) uczestnictwo w pracach nad Polską Ramą Kwalifikacji lub Sektorową Ramą Kwalifikacji dla sektora IT,

6) prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze w okresie 2 lat od daty zadeklarowania przystąpienia do Rady.