Eksperci
Drukuj

Lista Ekspertów Rady (Kolejność na liście według daty akceptacji zgłoszenia przez Kapitułę)

1. dr inż. Dominik Strzałka - Kierownik Zakładu Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Dominik StrzałkaPolitechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, członek Sektorowej Rady ds Kompetencji - Informatyka.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania PRz. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004). Od 2009 doktor nauk technicznych. W kadencji 2012-2016 Prodziekan ds. rozwoju  WEiI, zaś w kadencji 2016-2019 Prodziekan ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką WEiI. W latach 2009-2011 kierownik projektu POKL „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach informatyka
oraz matematyka”. Od 2011 do 2015 kierownik projektu POKL „Zostań Dobrym Inżynierem” (projekt wyróżniony przez NCBiR). W latach 2018-2019 kierownik projektu POWER "Elektronika dla branży automotive". Członek PTI, Associate Editor w IEEE Access, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w WoS i Scopus. Zainteresowanie naukowe: termodynamika i uwarunkowania przestrzenno-czasowe przetwarzania w systemach komputerowych, systemy złożone.

 2. Monika Adamczyk - Ekspert i Lider Zespołu Zarządzania zasobami informacyjnymi Zintegrowanej Platformy AnalitycznMonika Adamczykej (ZPA) w Departamencie Rozwiązań Innowacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji.

 Doświadczony specjalista w zakresie technologii informacyjnych, bezpieczeństwa informacji, prywatności i nowych technologii. W swojej karierze zawodowej zaplanowała i dostarczyła wiele aplikacji i systemów IT dla organizacji międzynarodowych, agencji rządowych i sektora prywatnego, zarówno w USA, jak i w Europie. Jako niezależny ekspert ocenia wnioski projektowe złożone w ramach programów finansowania Komisji Europejskiej w dziedzinie ICT dla organizacji MŚP.

 

Regulamin Bazy Ekspertów i wniosek o wpis do bazy dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników serwisu Rady Sektorowej

Regulamin działania Bazy Ekspertów

Wniosek o wpis do Bazy Ekspertów