Drukuj

Perspektywy zatrudnienia w polskim sektorze sztucznej inteligencji

85% proc. polskich firm tworzących rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji zamierza rozwijać swoją działalność i planuje zwiększać zatrudnienie specjalistów z tej dziedziny – wynika z raportu „Map of the Polish AI”. Na razie są to niewielkie podmioty, które jednak liczą na sukcesy w perspektywicznej branży. Jednym z warunków ich rozwoju jest ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym i zapewnienie dostępu do odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.

Z raportu Fundacji Digital Poland wynika, że w Polsce działa około 260 firm zajmujących się wytwarzaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI – Artifficial Intelligence). W badaniu wzięły udział 163 podmioty. Zazwyczaj nie są to jednak duże organizacje. Ponad połowa z nich (58%) zatrudnia mniej niż 5 specjalistów. Tylko 15% ma zespoły liczące ponad dwudziestu pracowników pracujących z technologią AI.

Jak zauważają autorzy raportu, tak niskie zatrudnienie może wynikać z faktu, że ponad połowa polskich firm działających w obszarze sztucznej inteligencji powstała w dwóch ostatnich latach. W okresie 2016–2018 działalność rozpoczęło 65% aktywnych dzisiaj podmiotów.

Co ciekawe, jednak, niemalże połowa przedsiębiorstw (49%) zatrudnia osoby z tytułami doktorskimi. W kilku z nich pracuje nawet po sześciu doktorów. Z kolei współpracę z placówkami naukowymi deklaruje 77% polskich spółek działających w obszarze AI. W środowisku tym panuje przekonanie, że technologie sztucznej inteligencji trudno dzisiaj rozwijać bez współpracy z nauką.

Prawie wszystkie firmy (85% badanych) zamierzają rozwijać swoją działalność. Będzie się to wiązało z powiększaniem zespołów specjalistów od sztucznej inteligencji. 64% działających na polskim rynku podmiotów planuje na razie zatrudnić nie więcej niż 5 osób. 13% spodziewa się szybszego rozwoju i przymierza się do zatrudnienia ponad 10 specjalistów.

O tym, jakie kompetencje i specjalności będą poszukiwane, może świadczyć popularność wykorzystywanych narzędzi i technologii. Najbardziej popularnym językiem programowania jest Python. Programuje w nim 87% biorących udział w badaniu firm. Mniej popularne są: C/C++, C# (50%), Javascript i R (po 38%) oraz Java (30%).

Z kolei wśród aplikacji, na jakich bazują usługi świadczone przez polskich dostawców rozwiązań AI, prym wiodą systemy przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Wykorzystuje je 62% respondentów. Na drugim miejscu są narzędzia do eksploracji danych (55%), a na trzecim systemy rekomendacyjne (52%).

Autorzy raportu zwracają uwagę, że plany rekrutacyjne firm z polskiego sektora sztucznej inteligencji zbiegają się z szybkim przyrostem ich ilości. To oznacza gwałtowny wzrost zapotrzebowania na odpowiednio wykształconych specjalistów. Co prawda na polskich uczelniach przybywa również kierunków studiów związanych z tą technologią. Musi jednak upłynąć trochę czasu zanim ich absolwenci staną się dojrzałymi ekspertami od sztucznej inteligencji. W związku z tym, jak podkreślają autorzy raportu, istnieje zagrożenie, że brak odpowiedniego kapitału ludzkiego może być w długiej perspektywie główną przeszkodą w rozwoju polskiego sektora sztucznej inteligencji.