Drukuj

Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych

Fundacja Centrum Cyfrowe na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, opracowała i opublikowała w marcu 2019 r., raport „Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej”.
W raporcie przedstawiono główne założenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ujęte w dokumentach strategicznych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pogłębione analizy działań w sześciu krajach, w których nastąpił w ostatnich latach znaczny wzrost wskaźników  mierzących poziom rozwoju kompetencji cyfrowych

W raporcie znajdują się rekomendacje działań, które powinna podjąć Polska, aby wdrożyć skuteczne rozwiązania na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych w naszym kraju.

W prezentowanej ekspertyzie wyodrębniono główne obszary, które zostały uznane za kluczowe dla określenia priorytetów kierunków rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce:

Raport można pobrać tutaj.