Aktualności
Drukuj

Instrumenty wsparcia rynku usług rozwojowych

Według Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, wartość polskiego rynku usług rozwojowych wyceniana jest na ok. 4 mld zł (za sprawą wysokich budżetów projektów współfinansowanych ze środków EFS). W Polsce zarejestrowanych jest ok. 62 tys. firm zajmujących się pozaszkolnymi formami edukacji, niemal połowa z nich świadczy usługi w zakresie nauki języków obcych. Ze szkoleń różnego typu korzystają przede wszystkim osoby indywidualne, samodzielnie podnoszące swoje kwalifikacje (7,6 mln osób w 2019 r.).

PARP opublikował raport dotyczący instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych w Polsce oraz w wybranych krajach Europy: Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, w których zidentyfikowano najbardziej efektywne - w perspektywie ostatnich lat - rozwiązania wspierające ten sektor. Są dobre wzory, do których możemy równać (link do raportu w naszej bazie wiedzy).

Interesariuszy Rady może zainteresować uruchomiona w połowie marca ankieta Komisji Europejskiej, dotycząca zagadnień organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego jako sposobu na stawienie czoła sytuacji COVID-19 i obejmująca także sugestie co do rodzaju wsparcia udzielanego przez KE (https://epale.ec.europa.eu/pl/content/badanie-ke-na-temat-reagowania-na-sytuacje-kryzysowa-covid-19-przez-podmioty-vet-oraz).