Aktualności
Drukuj

Polityka spójności pomaga niwelować skutki pandemii

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zarządzające strumieniem środków funduszy UE w ramach polityki spójności, uruchomiło działania Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Obejmuje on zmiany finansowe w ramach Programów Operacyjnych 2014-2020. 2,6 mld z funduszy unijnych (Europejski Fundusz Społeczny) przeznaczono na dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Dostępne jest dofinansowanie dla przedsiębiorców, przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników, ale także dla podmiotów ekonomii społecznej na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne. Środki są dystrybuowane przez powiatowe urzędy pracy (tam trzeba złożyć wniosek o takie wsparcie). Zarezerwowano dodatkowe środki na wsparcie DPS i służby zdrowia.

Ministerstwo uruchamia nowe rozwiązania dla firm, obejmujące m.in. wsparcie finansowania kapitału obrotowego dla beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19, zarówno w ramach POIR (2 mld zł), jak i POPW (0,5 mld zł). Wprowadzono ułatwienia w kredycie technologicznym dla firm, które w tym trudnym czasie inwestują w innowacje (350 mln zł w kolejnym naborze zaplanowanym do ogłoszenia w maju 2020 r.). Rozszerzono fundusz gwarancyjny (600 mln zł) oferujący gwarancje do 80% wartości kredytów dla MSP udzielanych przez banki komercyjne i spółdzielcze. Dotychczas gwarancjami mogły być objęte kredyty inwestycyjne, teraz możliwe będzie gwarantowanie również kredytów obrotowych, w tym na rachunku bieżącym. Ruszył także nowy instrument finansowy – fundusz pożyczkowy o wartości co najmniej 400 mln zł. Szczegółowe informacje o tym instrumencie są publikowane na stronach internetowych: www.poir.gov.pl oraz www.bgk.pl.

Pełen materiał informacyjny Ministerstwa znajdą Państwo tutaj (link).