Aktualności
Drukuj

Zapowiedź nowej rekomendacji dla sektora IT

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Andrzeja Gontarza, Specjalisty ds. monitoringu rynku, na temat nowej rekomendacji, będącej odpowiedzią jakich kompetencji w sektorze IT brakuje i jakie będzie zapotrzebowanie na nie w dającej się przewidzieć przyszłości, którą Sektorowa Rada zgłosi do PARP z intencją lepszego dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w Polsce.

Wypowiedź została nagrana 11 marca 2020, podczas zorganizowanego przez IBE spotkania na temat „Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie rozwoju kompetencji ICT” .