Aktualności
Drukuj

Badanie potrzeb branży usług rozwojowych

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych stara się oszacować skalę wyzwań i potrzeb związanych z prowadzeniem dalszej działalności przez firmy szkoleniowo-doradcze w obliczu skutków pandemii koronawirusa. Jednym z możliwych działań, jest rozwój technologii uczenia oraz zbudowanie zdolności do zdalnego świadczenia usług, co może mieć również wpływ na zachowanie ciągłości działania firm i utrzymanie miejsc pracy w sektorze.

Kompleksowej ocenie sytuacji i wypracowaniu propozycji adekwatnych do obecnych uwarunkowań działań ma służyć prowadzone przez Radę ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych badanie. Jest ono skierowane do przedsiębiorców działających w sektorze usług rozwojowych. Celem badania jest zidentyfikowanie rodzajów i zakresu wsparcia dla firm z sektora usług rozwojowych chcących zająć się lub poszerzyć ofertę o świadczenie usług z użyciem nowoczesnych technologii oraz realizowanych w formie zdalnej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Link do ankiety znajduje się na stronie Rady. (link)