Aktualności
Drukuj

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

Już po raz drugi Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza bazuje na danych z różnych źródeł, m.in. z Systemu Informacji Oświatowej, raportów Instytutu Badań Edukacyjnych, Głównego Urzędu Statystycznego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w ciągu najbliższych pięciu lat - w ślad za nią idzie zróżnicowanie dofinansowania dla samorządów prowadzących szkoły i dla pracodawców.

Tegoroczna lista krajowa obejmuje 24 pozycje (w układzie alfabetycznym, prognoza w układzie krajowym nie ma charakteru ilościowego, listy dla poszczególnych województw określają zapotrzebowanie na zawody z gradacją na zapotrzebowanie: istotne i umiarkowane). W stosunku do prognozy z 2019 r. pojawiły się cztery nowe zawody: murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, technik budowy dróg oraz technik spawalnictwa.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka brała udział w opiniowaniu projektu tegorocznej prognozy. Zwracaliśmy uwagę, że liście zawodów o szczególnym zapotrzebowaniu na krajowym rynku pracy brakuje zawodu technika informatyka, który był wymieniamy na tej liście w prowadzonym przez IBE badaniu delfickim. Może to dziwić, zwłaszcza że zawód ten został zgodnie z naszymi wcześniejszymi propozycjami, uwzględniony na listach dla wszystkich województw. To istotny postęp w stosunku do poprzedniej edycji prognozy – wówczas techniki informatyk trafił tylko na dwie listy wojewódzkie.

Pełen wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa znajdziecie Państwo w załączniku.