Aktualności
Drukuj

Propozycje włączenia nowych kwalifikacji do ZSK

W fazie konsultacji są wnioski o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) dwóch nowych kwalifikacji rynkowych związanych z informatyką. Ministerstwo Rozwoju zaprasza do nadsyłania opinii na ich temat

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie złożył wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Wspieranie wdrażania transformacji cyfrowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Natomiast Fundacja VCC z Lublina zgłosiła wniosek dotyczący włączenia do ZSK kwalifikacji "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM".

Ministerstwo Rozwoju, które prowadzi procedurę włączania wymienionych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zaprasza do przedstawiania opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tych kwalifikacji do ZSK.

Z wnioskami w sprawie powyższych kwalifikacji i ich opisami oraz informacjami na temat przebiegu konsultacji można zapoznać się na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakładce „Ogłoszenia" - http://www.kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia.

Celem ZSK jest integracja wszystkich zdobywanych w kraju kwalifikacji formalnych i pozaformalnych. Z mocy ustawy wchodzą do niego kwalifikacje szkolne i akademickie. Inne są wpisywane na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Niedawno zakończone zostały konsultacje w sprawie zgłoszonych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne wniosków o włączenie do ZSK trzech kwalifikacji związanych z cyberbezpieczeństwem: Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert. Z informacjami na ich temat można zapoznać się również na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - http://www.kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/68-zakonczone-konsultacje-wnioskow-o-wlaczanie-kwalifikacji-do-zsk.