Aktualności
Drukuj

VII posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka

29 listopada 2019 roku, w biurze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Przewodnicząca Rady, Beata Ostrowska przywitała gości, a następnie poinformowała  o zmianach w składzie Rady i powołaniu nowego członka Rady: Bogusława Dębskiego. Przewodnicząca Rady wręczyła Bogusławowi Dębskiemu oficjalna nominację. Rada liczy obecnie 35 członków. Zebrani członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy, zgodnie z zaproponowanym porządkiem posiedzenia:

1.    Działania Rady od 6. majowego  posiedzenia Rady.
2.    Postępy prac nad budowaniem Bazy Ekspertów.
3.    Stanowisko Rady odnośnie II etapu rekomendacji w ogłoszonym przez PARP konkursie na operatorów szkoleń podwyższających kompetencje „Kompetencje dla sektorów”.
4.     Realizacja III edycji konferencji Edumixer.
5.    Plan pracy na 2020 r.
6.    Zmiany regulaminu Rady.
7.    Prowadzone działaniach informacyjnych Rady.
8.    Stan prac w procesie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
9.    Prezentacja obszarów badawczych Rady.
10.    Informacja o projektach podnoszenia kompetencji specjalistów w ramach POPC.
11.    Projekt „Lekcja Enter”, jednego z największych projektów edukacji cyfrowej, skierowanego do nauczycieli.
12.    e-CF - sektorowa implementacja Europejskich Ram  Kwalifikacji.
13.    Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia Rady przez przewodniczącą Rady, Beatę Ostrowską.

Protokół z posiedzenia i podjęte uchwały dostępne są w Repozytorium dla zalogowanych członków  i współpracowników Rady. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z posiedzenia.

Galeria zdjęć z posiedzenia

VII Posiedzenie Rady zdjcie 1 VII Posiedzenie Rady zdjcie 2 VII Posiedzenie Rady zdjcie 3