Aktualności
Drukuj

Seminarium użytkowników e-CF 2019

Seminarium e-CF w Rzymie 14 listopada 2019 r.Seminarium użytkowników Europejskich Ram Kwalifikacji Profesjonalistów IT (e-CF - European Competence Framework), które odbyło się w Rzymie 14 listopada 2019 r. rozpoczęło się wykładem Jutty Breyer, koordynatora projektu e-CF w Komitecie Technicznym (TC) 428 CEN - Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jutta Breyer przedstawiła stan prac na nową wersją e-CF, która opublikowana zostanie w grudniu 2019 jako norma europejska EN16234-1:2019. W pierwszym kwartale 2020 r. opublikowane zostaną dokumenty towarzyszące - raporty techniczne (TR): opis metodyczny, podręcznik użytkownika oraz przykłady zastosowań. Nowa wersja normy, która zastąpi obecną wersję EN 16234-1:2016, opisuje 41 kompetencji, w tym 3 nowe specjalistyczne. Kilka kompetencji sprzedażowych połączono w jedną, dotyczącą rozwoju sprzedaży. Nowością jest 7 aspektów przekrojowych, dotyczących dostępności, kwestii etycznych, zagadnień prawnych, prywatności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz użyteczności.     

Mary Clearly z TC428 (przewodnicząca Irish Computer Society) omówiła rolę e-CF w Europejskiej Strategii e-Skills oraz odniesienia e-CF do EOF (Europejskich Ram Kwalifikacji) a także innych systemów klasyfikacji kwalifikacji i kompetencji (ESCO, DigComp, P21, SFIA). Kolejne wykłady - przedstawicieli firm wdrażających, doradczych oraz uczelni z Holandii, Hiszpanii, Włoch, Francjii i Estonii - poświęcone były zagadnieniom wdrażania e-CF w toku transformacji działów IT, odniesieniom e-CF do sylabusów uczelni oraz programów szkoleń. 

W dyskusjach podczas seminarium wziął udział Tomasz Kulisiewicz, sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetecji - Informatyka.  

Szczegółowy program oraz prezentacje z seminarium dostępne są na stronie e-CF pod adresem e-CF User Networking Conference 2019.