Aktualności
Drukuj

Zaproszenie na konferencję „Fundusze równych szans...”

Dnia 23 października 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie w godz. 10:00 – 16:00 odbędzie się konferencja „Fundusze równych szans sposobem na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu" organizowaną przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Celem konferencji będzie podkreślenie roli Funduszy Europejskich w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane projekty zmierzające do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, przeciwdziałające zagrożeniu ubóstwem lub dyskryminacją, zmierzające do wyrównania szans kobiet na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczości kobiet i samozatrudnienie, a także dobre praktyki i doświadczenia osób, które skorzystały z Funduszy Europejskich. Dodatkowo podczas drugiego panelu zostaną zaprezentowane projekty na rzecz stworzenia bardziej dostępnej przestrzeni publicznej i poprawy jakości życia osób o specjalnych potrzebach. Ostatni panel podczas konferencji będzie koncentrował się na wsparciu lokalnych społeczności.

W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele i przedstawicielki służb biorących udział w operacjach i misjach zagranicznych, środowisk naukowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia, a osoby zainteresowaniem udziałem w wydarzeniu do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza znajdującego się pod linkiem https://funduszerownychszans.konfeo.com.