Aktualności
Drukuj

Rada ds. Kompetencji Sektora IT na konferencji „Dialog dla kompetencji jutra”

Konferencje Dialog dla kompetencji jutra to cykl konferencji regionalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas konferencji krakowskiej, która odbyła się 2 grudnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury dr Tomasz Kulisiewicz jako przedstawiciel Rady ds. Kompetencji Sektora IT wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Różne branże – wspólna odpowiedzialność za kompetencje dla rynku pracy”. Wraz z pozostałymi uczestnikami panelu – prof. Tadeuszem Burzyńskim z Instytutu Turystyki oraz Rady Sektorowej ds. Turystyki oraz dr hab. inż. Markiem Kisiel-Dorohinickim z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH – dyskutowali na temat charakterystycznych cech  branży turystycznej oraz informatycznej, a także dostosowania modelu edukacji do potrzeb rynku pracy w tych branżach.

W trakcie dyskusji przedstawiono specyficzną sytuację na rynku pracy informatyków, którym wobec odczuwanego i prognozowanego deficytu liczby specjalistów w tej dziedzinie nie grozi bezrobocie.  Jako główne problemy podkreślono natomiast utrzymanie wysoko wykwalifikowanych informatyków w kraju, możliwość  zainteresowania ich pracą naukową i dydaktyczną na uczelniach oraz obserwowaną od lat niską konkurencyjność administracji publicznej na rynku pracy w porównaniu do warunków płacowych oraz możliwości rozwoju osobistego oferowanego przez firmy komercyjne.

Link do strony konferencji: Dialog dla kompetencji jutra