Aktualności
Drukuj

Rada sektorowa na konferencji „IT in Automotive”

Przedstawiciel Rady sektorowej, Tomasz Klekowski, był jednym z prelegentów na konferencji „IT in Automotive” organizowanej przez firmę GlobalLogic. GlobalLogic jest międzynarodową firmą tworzącą oprogramowanie dla branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, automatyki przemysłowej, medycyny, bezpieczeństwa i aplikacji mobilnych. W Polsce firma ma oddziały we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie i Zielonej Górze.

Tematyka organizowanej od kilku lat konferencji „IT in Automotive” dotyczy  kluczowych obszarów rozwoju technologii dla samochodów przyszłości, a tym samym eksponuje  znaczenie rozwijania odpowiednich kompetencji.

Tomasz Klekowski, ekspert Sektorowej Rady zaprezentował perspektywę IT na transformację cyfrową motoryzacji, podkreślając tempo i głębokość zmian, szanse dla branży oraz rosnącą zależność od współpracy z sektorem IT. W głównej części prezentacji omówił strukturę wymaganych kompetencji oraz przedstawił model uzupełnienia kompetencji technicznych, będący efektem pracy powołanego przez Radę Zespołu ds. kompetencji tworzenia i wdrażania rozwiązań gospodarki 4.0.

Prezentacja została bardzo dobrze przyjęta, a kilka osób wyraziło zainteresowanie pracą na rzecz rozwoju przedstawionych koncepcji.

Inne wystąpienia dotyczyły ewolucji sektora motoryzacyjnego i koncepcji transportu osób, poruszając kwestie autonomizacji, ekonomii dzielenia się czy elektryfikacji napędu samochodów. Bardzo ciekawe było wystąpienie Joerga Tischlera z firmy T-Systems na temat infrastruktury informatycznej i modeli zarządzania danymi, wspierających pojazdy autonomiczne. Interesujące było również porównanie modeli rozwoju oprogramowania w firmach wywodzących się z sektora motoryzacyjnego z modelami zwinnymi.

Tomasz Klekowski wystąpił także w panelu podsumowującym konferencję, odpowiadając na pytania publiczności. Dyskusja dotyczyła ewolucji samochodu w stronę „connected car” i „autonomous car” oraz związanych z tym wyzwań dotyczących regulacji i etyki. Kolejnym tematem był rozwój kompetencji, zwłaszcza w ujęciu współpracy interdyscyplinarnej i kompetencji współpracy.
Konferencja była wartościowym wydarzeniem łączącym dwie różne branże - czekamy na jej kolejną edycję.