Aktualności
Drukuj

Rada Sektorowa partnerem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Instytut Innowacyjnej Edukacji oraz Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Fundacja Media 3.0 i Stowarzyszenie „KISS” organizują 4 czerwca 2019 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową: „Kompetencje przyszłości - eksperci programowania na start”. Konferencja ma ułatwić odpowiedź na fundamentalne obecnie pytania:

jak powinna wyglądać współczesna dydaktyka szkolna, aby uczniowie mieli szansę w szkole wykształcić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości? W jaki sposób zapobiegać marginalizacji oraz wykluczeniu cyfrowemu i jednocześnie zadbać o rozwój talentów? W jaki sposób uczyć świadomego i bezpiecznego funkcjonowania w cyberświecie?

Główne obszary tematyczne konferencji:
•    zadania edukacji dla przyszłości, strategie i główne kierunki działania w najbliższej perspektywie czasowej,
•    innowacyjne rozwiązania metodyczne i formy organizacyjne kształcenia niezbędne w rozwijaniu myślenia logicznego, algorytmicznego, refleksyjnego i komputacyjnego uczniów–dobre praktyki,
•    rozszerzona rzeczywistość w procesie kształcenia
•    roboty edukacyjne–atrakcyjne narzędzia do nauki programowania dla dzieci
•    kształcenie włączające uczniów z niepełnosprawnościami w cyfrowym świecie,
•    profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Rada Sektorowa będzie patronować konferencji, jej przewodnicząca Beata Ostrowska jest członkiem Komitetu programowego imprezy, która odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu przy ul. J. Kilińskiego 43. Więcej informacji:

https://www.humanitas.edu.pl/Kompetencje_Przyszlosci_Eksperci_Programowania_na_Start